Tandimplantater

Tandlæge Jørgen Walin har udover den almindelige tandlægeuddannelse en specialuddannelse fra Universitetet i Frankfurt, Tyskland, indenfor implantologi. Derudover deltager han hyppigt på internationale kongresser over hele verden og er desuden med i en specialgruppe af internationale implantologer.

Et tandimplantat er en fastsiddende, permanent løsning i et område, hvor den naturlige tand mangler. Et implantat er en titaniumskrue (kunstig rod), der sættes fast i kæben. Herpå monteres en tandfarvet krone.

Specielle fordele for ældre

Tandimplantater er ofte en god løsning på tandproblemer hos ældre. Ældre mennesker, der længe har gået med proteser, oplever ofte, at proteserne bliver sværere og sværere at styre. Tandimplantater løser sådanne problemer, da de giver tanderstatninger, som sidder fuldkomment fast, så den ældre igen trygt kan tale, tygge og grine uden at være nervøs for, at de kunstige tænder falder ud.

Alle mennesker kan – uanset alder – fra naturens side mangle anlægget til en eller flere permanente tænder. En del mennesker mangler anlægget til én eller flere af de små kindtænder. Derfor vil der ikke vokse en permanent tand op, når mælketænderne mistes. I disse tilfælde vil et tandimplantat være en oplagt løsning på et funktionelt og kosmetisk problem.

Hvad er tandimplantater?

En behandling med et tandimplantat består af en titaniumskrue (selve implantatet), et forbindelsesled (abutment, opbygning) og en porcelænskrone. Det, at implantatet er lavet af titanium, giver den fantastiske fordel, at materialet ikke afstødes af kroppen. Implantatet monteres i kæbeknoglen og vokser normalt fast i løbet af 3-6 måneder. Herefter monteres abutment, hvorpå selve porcelænskronen fastsættes.

Løsning med flere muligheder

Når et tandimplantat er fastgjort i kæbeknoglen, fungerer det som en kunstig rod. Herefter kan det bruges til at fastholde enten porcelænskroner (kunstige enkelttænder, der cementeres fast), tandbroer (kunstige tænder, der hænger sammen og cementeres fast) eller tandproteser (kunstige tænder, der kan tages ud).

En manglende tand

Hvis du blot mangler en enkelt tand på grund af en ulykke, caries eller manglende anlæg, vil det være en oplagt mulighed at erstatte den med et tandimplantat med en porcelænskrone. Specielt i de tilfælde, hvor nabotænderne er intakte, er et tandimplantat en optimal løsning, så man undgår beslibning af de sunde, intakte tænder. I gamle dage, før behandling med tandimplantater var en mulighed, lavede man typisk i disse situationer en bro, hvilket indebar, at man måtte slibe de sunde nabotænder ned. Hvis nabotænderne derimod har store plomberinger og måske tillige er rodbehandlede, kan det være en løsning med en bro.

Flere manglende tænder

Hvis du mangler flere tænder i munden, er der flere løsninger at vælge mellem: Tandimplantater med enkeltkroner eller, hvis du mangler flere tænder ved siden af hinanden, en bro. Ved broløsningen fungerer implantaterne som bropiller. Begge løsningsmodeller genopretter både tygge- og bidfunktionen, samt udseendet.

Alle tænder mangler

Hvis samtlige tænder mangler, kan løsningen hos tandlægen være en hel tandbro støttet af tandimplantater eller en hel protese, der holdes fast med implantater. Folk, der har helproteser ved, at proteserne kan give en tiltagende usikker fornemmelse, når de taler, griner og spiser. Det skyldes, at sugeevnen svinder med årene i takt med, at gummerne svinder. Hvis proteserne er fastgjort på tandimplantater med tryklåse, er disse problemer løst. Proteserne kan nemt tages af og sættes på igen ved tandbørstning og rengøring.