Miljø på tandlægeklinikken

På vores tandlægeklinik stræber vi efter at værne om miljøet. Det betyder naturligvis, at vi i vores daglige arbejde udelukkende benytter redskaber og produkter, der er miljøgodkendte og mindst muligt miljøbelastende. Det betyder også, at vi bruger disse produkter og materialer med omhu og størst mulig miljømæssig sikkerhed.

 

Et eksempel herpå er brugen af digital røntgen, som skåner miljøet for giftige fremkaldervæsker og desuden nedsætter stråledosis for den enkelte patient. Vi har selvsagt bestået samtlige krav, som Arbejdstilsynet har til vores arbejdsplads under deres regelmæssige kontrolbesøg her på tandlægeklinikken.

Desuden prøver vi så vidt muligt at skåne naturen for unødigt affald ved at bruge genanvendelige materialer frem for engangsprodukter. Vi bruger for eksempel sterilisérbare glas i stedet for engangsglas i plastik til vore patienter.